Compartim Escales

Compartim EscalesVisitants i usuaris

Qualsevol persona que visiti Compartim pot veure els esdeveniments, els recursos, les notícies i consultar les fitxes de les entitats, així com el contingut dels grups públics, però per accedir als grups privats i publicar o modificar continguts, és necessari registrar-se com a usuari. Aquest registre no es pot fer automàticament i s’ha de demanar a al grup gestor de l’eina.

Un cop s’ha donat d’alta l’usuari, aquest por introduir les seves dades d’accés clicant al botó “accedir” de la part superior dreta de la pantalla. Si no recorda la contrasenya o hi accedeix per primer cop, pot reiniciar-la amb el botó “Has perdut la contrasenya?” i rebrà un correu amb les instruccions per introduir-ne una de nova.

Edició del vostre perfil d’usuari

Un cop donats d’alta és important que definiu el vostre perfil d’usuari. Per a fer-ho cal que accediu al vostre perfil, a través del menú superior, on hi apareix el vostre avatar i el vostre nom. Un cop al perfil, cliqueu al botó “Editar perfil”.

Primer cal escriure nom de la vostra entitat, que és la manera com us identificaran els altres participants així com els visitants al web. Ho podeu fer a l’apartat “Nom”.

Seguidament us recomanem que feu una breu descripció de la vostra organització. Podeu fer-ho a l’apartat “Descripció”

A continuació, trobareu una serie de camps relacionats amb les formes de contacter amb vosaltres, com “Lloc web”, “Correu electrònic”, “Twitter” o “Facebook”. En aquest bloc també trobareu els camps per introduir les vostres claus de facebook i així poder importar-ne esdeveniments.

A la banda dreta, podeu seleccionar quins “tipus d’activitats” realitza la vostra entitat, perquè els visitants puguin trobar-vos si estan cercant entitats que s’hi dediquin. Es poden escollir tantes com es vulgui.

Una vegada hagueu complimentat els camps que desitgeu és IMPRESCINDIBLE que cliqueu a “Desa els canvis” perquè les dades del vostre perfil quedin desades, també abans d’accedir a altres parts del perfil que es carreguen en noves pàgines.

Foto de perfil

A la part esquerra, podeu accedir a la vostra “Foto de perfil”.

Aquí podreu seleccionar o bé:

Una foto que tingueu en els vostres arxius: a la pestanya “Penja” i seguidament clicant a “Seleccioneu el fitxer

Fer una foto si teniu una càmera integrada al dispositiu que estigueu utilitzant: “fes una fotografia

Esborrar una fotografia preexistent: “Suprimeix

Seguidament caldrà desar els canvis clicant “Desa

La imatge que seleccioneu serà la imatge amb què us identificaran tots els visitants. És important que aquesta sigui respectuosa amb els demés i no pugui ofendre a cap visitant.

Ubicació principal

És important que les persones que consulten el web puguin conèixer les ubicacions de les entitats. Per aquesta raó podeu fer-ho clicant a “Editar ubicació”.

Tot seguit haureu d’escriure el “nom de la vostra localització” i l’”Adreça“. El sistema emmagatzema localitzacions amb una dreça i ubicació concretes, de manera que en un futur, quan publiqueu esdeveniments que es fan a la vostra seu, o altres espais que ja han estat introduits, només haureu d’indicar el nom de la localització.

Seguidament es desplegarà un mapa de Google Maps assenyalant el lloc concret on us trobeu, podeu reajustar-ho arrossegant el marcador.

Per acabar, si tot és correcte NO US OBLIDEU de clicar a “Publicar ubicació“.

Modificar la configuració

A través d’aquest apartat, al qual podeu accedir des del vostre perfil o la seva pàgina d’edició, podeu canviar algunes dades d’usuari com el correu electrònic que s’utilitza per a les notificacions o la contrasenya.

De d’aquest apartat també podeu accedir a establir quin tipus de notificacions voleu que us arribin per correu electrònic.

Introduir nous recursos

Hi ha diferents maneres d’accedir al formulari per afegir recursos:

Des de la pàgina principal o la del vostre perfil, podeu clicar al signe “+” que hi a la columna pertinent. També trobareu un botó per “compartir un nou recurs” dins l’apartat de recursos, a la banda inferior dels formularis de perfil o dreta en els formularis per crear continguts.

Un cop accediu al formulari, s’ha d’escriure el nom d’aquest a “Títol” i el seu contingut, especificitats i/o condicions a sota, en l’espai per a introduir-hi un text.

També podeu penjar una fotografia del recurs que anuncieu clicant a: “Afegeix un media” on podreu seleccionar un fitxer que tingueu en el vostre ordinador, mòbil o tablet. Per fer-ho cal que cliqueu a “Seleccionar un fitxer”.

Cada nou recurs s’haurà de vincular a les categories que es poden veure a la part inferior, per facilitar-ne la recerca per part dels visitants al web.

No us oblideu de desar els canvis clicant a “Publicar

Un cop publicat, podeu comprovar els recursos que esteu compartint, a partir del vostre perfil, i accedint-hi podeu modificar, corregir o actualitzar els continguts.

Crear un esdeveniment

Igual que amb els recursos, des de la pàgina principal o la del vostre perfil, podeu clicar al signe “+” que hi a la columna pertinent. També trobareu un botó per “publica un nou esdeveniment” dins l’apartat de recursos, a la banda inferior dels formularis de perfil o dreta en els formularis per crear continguts.

Seguidament haureu d’escriure’n el nom a l’apartat “Nom de l’esdeveniment“.

Si l’esdeveniment forma part d’un cicle o esdeveniment més gran, es pot indicar que forma part d’un grup (consultar l’apartat “Grups” d’aquest manual).

Per indicar-ne la data o l’hora, cal complimentar els camps que apareixen a la banda dreta. Teniu l’opció de crear un esdeveniment recurrent clicant a la casella “Aquest és un esdeveniment recurrent“. Seguidament podeu omplir les dates d’inici i de fi “De” i “fins a” respectivament. Després caldrà indicar-ne els horaris d’inici i fi: “L’esdeveniment comença a les” seguit de “fins a” o bé marcar la casella de “Tot el dia“.

Caldrà també anunciar el lloc on es durà a terme mitjançant els camps qui hi ha tot seguits, en què caldrà indicar el nom de l’espai escrivint a la casella “Nom de la localització“. A mesura que escrivim se’ns suggeriran ubicacions que ja han estat enregistrades en l’eina. Si el lloc ja està enregistrat, només cal seleccionar-lo i ens carregarà automàticament l’adreça i la ubicació corresponent. Si encara o s’ha registrat, introduirem l’adreça i ajustarem la ubicació exacta en el mapa un cop aquest es carregui.

A l’apartat “Detalls” podeu escriure-hi els altres detalls de l’activitat, que cregueu convenients com ara la programació de l’activitat (en cas de fer vàries coses) el públic a qui va dirigit, el preu si se’n-hi posa, si s’ha de comprar entrada i com fer-ho, etc.

També podem carregar una imatges amb el cartell o altres elements promocionals, perquè apareguin junt amb la descripció.

Per últim i per facilitar la recerca del visitant de la pàgina i del vostre possible públic/usuari caldrà indicar-ne la o les categories a les que pertanyi seleccionant els botons adequats.

NO US OBLIDEU DE PUBLICAR L’ESDEVENIMENT clicant a “Publicar Esdeveniment

Configurar la importació des de Facebook

Compartim* permet importar esdeveniments directament des de facebook.

Per poder-ho fer, abans és necessari crear un app a FB i obtenir-ne el número d’identificació i la clau secreta.

Per fer això haurem d’anar a l’administrador d’apps de FB.

Allà podrem registrar-nos per activar una app que ens permeti la interacció entre Compartim* i FB:

A continuació haurem de confirmar el registre acceptar les polítiques de FB:

Aleshores ens deixarà crear una app, que podem anomenar Compartim o qualsevol nom que ens sembli bé:

Un cop creada, anirem a l’apartat “dashboard” del menú esquerra:

I allà obtindrem la nostra “App ID” i la App Secret:

Tot seguit, anirem a editar el nostre perfil de Compartim i afegirem la “App ID” i la “App Secret”.

Un cop introduïdes i salvades aquestes dades, podem anar a crear un nou esdeveniment, activant l’opció “Importar esdeveniment des de Facebook”.

Allà haurem d’introduir la ID de l’esdeveniment que ja hem creat a FB. Aquesta ID és el número que apereix en l’adreça de l’esdeveniment:

Quan cliquem al botó “importar” ens donarà l’opció d’editar l’esdeveniment, on l’únic que haurem d’afegir és la ubicació.

Importar un esdeveniment des de Facebook

Per importar un esdeveniment des de Facebook primer cal que la vostra entitat disposi d’una pàgina o un perfil de Facebook. Ja hi ha d’haver creat a Facebook l’esdeveniment a importar. El procés no pot ser l’invers. És a dir, que no podeu exportar a Facebook un esdeveniment prèviament creat a Compartim Escales.

Per poder importar esdeveniments, és necessari seguir les instruccions específiques tant a facebook com al perfil del nostre usuari. Un cop haguem introduït les claus per poder interactuar amb facebook, podeu desplegar l’apartat “Importar esdevenment des de Facebook” i només heu d’introduir el número d’identificació de l’esdeveniment que voleu importar.

Quan cliqueu al botó importar, si heu introduït correctament el número d’identificació, us donarà el nom de l’esdeveniment i us preguntarà si el voleu publicar. Si hi cliquem, tornarà a carregar el formulari per publicació d’esdeveniments amb els camps omplerts amb la informació extreta de facebook, excepte la localització i les categories, que haurem d’introduir manualment abans de publicar l’esdeveniment.

Publicar una notícia

Com en els casos anterior, des de la pàgina principal o la del vostre perfil, podeu clicar al signe “+” que hi a la columna pertinent. També trobareu un botó per “publica una nova notícia” dins l’apartat de recursos, a la banda inferior dels formularis de perfil o dreta en els formularis per crear continguts.

Ompliu el “Títol” de la notícia i desenvolupeu-ne el “Contingut” en els dos apartats de text. Podeu afegir-hi una fotografia si ho considereu adient clicant a “Afegeix un mèdia” i seleccionant els fitxers que tingueu al vostre ordinador, mòbil o tablet.

Podeu selecciona vàries categories sobre l’àmbit de la notícia en qüestió. En podeu seleccionar més d’una.

Publiqueu la notícia tot clicant “Publicar

Tingueu present que TOTES LES NOTÍCIES SÓN DE VISIBILITAT PÚBLICA.

Com crear un grup

Cal anar a l’apartat de “Grups” i clicar a “Crear un grup” o a través de la banda inferior dels formularis de perfil

1. Us trobareu en una primera pantalla anomenada “Detalls

Us apareixerà un formulari on cal complimentar els apartats “Nom del grup” (per exemple: Festes del Coll) i “Descripció del grup” (grup per a coordinar les activitats de les festes del barri del Coll).

Clicar a “Crea un grup i continua

2. Es desplegarà una segona pantalla perquè en trieu el nivell de privadesa. Haureu de seleccionar en una de les tres possibilitats. COMPTE! L’opció que us apareixerà per defecte és el de grup públic.

Seguidament haureu de seleccionar les possibilitats d’invitar a altres entitats segons membres, administradors i els moderadors.

Cliqueu a “Pas següent” si voleu continuar o a “Torna al pas anterior” si voleu rectificar algun paràmetre anterior.

ATENCIÓ! En cas de tornar al pas anterior, aquestes últimes dades no s’hauran guardat i les haureu de tornar a marcar.

3. Pengeu una imatge per usar com a foto de perfil d’aquest grup. La imatge es mostrarà a la pàgina principal del grup, i en els resultats de cerca.

Per penjar una fotografia cliqueu a “Seleccioneu el fitxer

Per saltar el procés de pujada de la foto de perfil de grup, feu clic al botó “Pas següent“.

4. En el pas següent podeu pujar una imatge de capçalera que es mostrarà només a la pàgina del grup.

5. Per últim seleccioneu els membres que vulgueu convidar. Podeu realitzar aquesta acció mitjançant una cerca per nom o bé seleccionant els membres de la llista. I desar.

Funcions d’edició

Per vetllar pel bon funcionament de l’eina, és necessari que alguns usuaris tinguin certes capacitats per administrar els continguts i els usuaris. Aquestes persones tenen el rol d’editors i poden accedir a les pàgines d’administració del lloc web.

Un cop fet el loguin tal i com ho fan els usuaris normals, poden entrar a compartimescales.net/wp-admin per accedir a les pàgines d’edministració. Si s’hi intenta accedir sense haver-se loguejat, els apareixerà un pantalla on introduir el nom d’usuari i la contrassenya.

Per navegar per les pàgines d’administració, s’ha d’utilitzar el menú esquerra:

Edició de notícies i recursos

Per modificar notícies i recursos de qualsevol usuari, o per evitar que aquest contingut sigui públic, s’ha d’accedir a l’apartat entrades del menú lateral.

Accedirem a un llistat de les darreres entrades publicades, on s’hi barregen notícies i recursos:

Quan passem el ratolí per sobre d’una entrada, ens apareixen diverses opcions, entre les quals hi ha Edició i Edició ràpida.

Si cliquem a Edició ràpida se’ns desplegarà una sèrie d’informació sobre l’entrada en qüestió:

A través d’aquest formulari podem modificar el títol, l’autor o l’estat, entre d’altres. Per evitar que un contingut sigui públic (per exemple perquè es considera un contingut no adequat per Compartim només hem de canviar l’estat a pendent de revisió. D’aquesta manera, podrem tornar a fer visible l’entrada sense haver de redactar-la de nou. Sempre que fem canvis haurem de clicar el botó actualitzar.

Si volem modificar altres elements, especialment el contingut, haurem de clicar a Edició o sobre el títol de l’entrada, i accedirem a una nova pàgina on tenim tota la informació:

Igual que en l’edició ràpida, sempre que modifiquem un contingut haurem de clicar a actualitzar.

 

 

Edició de formularis

Quan algú publica una notícia o un recurs, ho fa a través d’un formulari que genera una entrada, com hem vist a la darrera secció. Aquests formularis tenen una sèrie de categories que permeten als visitants trobar-los més fàcilment. Aquestes categories s’escullen entre una llista predeterminada, que es pot gestionar a través de l’apartat BuddyForms del menú lateral.

Quan hi accedim, veurem que n’hi ha dos: notícies i recursos.

Quan cliquem per Editar, accedirem al següent formulari:

A més del títol i el contingut, trobem un tercer element que són les categories, clicant a edit, se’ns desplegaran les opcions:

Podem modificar o eliminar (delete) les que ja existeixen o crear-ne de noves amb el botó +. Quan l’afegim, haurem d’introduir el nom de la categoria dues vegades, com les que ja estan creades.

Quan realitzem modificacions, sempre hem de clicar el botó actualitza.

Edició d’esdeveniments

Per modificar esdeveniments, s’ha de clicar en un apartat específic del menú lateral. D’aquesta manera accedirem al llistat amb els darrers esdeveniments:

Quan passem el ratolí per sobre d’un esdeveniment, ens apareixen diverses opcions, entre les quals hi ha Edició i Edició ràpida.

Si cliquem a Edició ràpida se’ns desplegarà una sèrie d’informació sobre l’esdeveniment en qüestió:

A través d’aquest formulari podem modificar el títol, l’autor o l’estat, entre d’altres. Per evitar que un contingut sigui públic (per exemple perquè es considera un contingut no adequat per Compartim només hem de canviar l’estat a pendent de revisió. D’aquesta manera, podrem tornar a fer visible l’entrada sense haver de redactar-la de nou. També podem seleccionar les categories de l’esdeveniment. Sempre que fem canvis haurem de clicar el botó actualitzar.

Si volem modificar altres elements, especialment el contingut, haurem de clicar a Edició o sobre el títol de l’esdeveniment, i accedirem a una nova pàgina on tenim tota la informació:

Igual que en l’edició ràpida, sempre que modifiquem un contingut haurem de clicar a actualitzar.

Edició de localitzacions

Cada cop que es publica un esdeveniment, se n’ha d’indicar la localització. És possible que sigui una localització que mai s’havia fet servir, i per tant es crei, o que se n’utilitzi una que ja existeix. Per tant és possible que algú dupliqui una localització que ja existeix, creant confusió, o que el nom o la posició exacta al mapa siguin erronis. Per aquest motiu, és possible que necessitem modificar les localitzacions.

Per fer-ho, accedirem a un subapartat d’esdeveniments, als menú esquerre:

Un cop a dins, veurem un llistat de les localitzacions:

Si hi ha duplicats amb el mateix nom, ho detectarem ràpidament, i clicarem al botó visualitzar per saber quins esdeveniments hi estan associats. Eliminarem la localització que en tingui menys (possiblement la darrera que s’ha afegit) i anirem a modificar els esdeveniments que tenia associats per corregir-ne la ubicació. En casos en que la mateixa localització tingui noms diferents, serà més difícil de detectar, però el procediment serà el mateix.

Si el que volem fer és modificar una localització, clicarem a Editar i canviarem el nom, l’adreça o la posició en el mapa.

Com sempre, quan fem canvis, hem de clicar a actualitzar.

Gestió dels usuaris

Podem accedir a un llistat de tots els usuaris a través del menú lateral.

Clicant al nom d’un usuari accedirem a un formulari amb una sèrie de dades:

Els únics que ens interessa editar són el correu electrònic, la contrassenya, i el rol.

Per canviar el correu electrònic, només n’haurem d’introduir la nova adreça.

El sistema pot generar contrasenyes molt segures, però resulten poc pràctiques per impossibles de memoritzar.

Si necessitem generar manualment la contrasenya d’un altre usuari (recordem que pot fer-ho ell mateix amb el correu electrònic) podem escriure’n una que recordi a l’usuari que l’actualitzi (com canvia-la o ContrasenyaProvisional). És possible que el sistema detecti que la contrasenya és massa feble, però podem forçar que l’accepti amb el botó Confirmeu l’ús de contrasenya feble. Tot i així és possible que no us deixi posar-ne una tant senzilla com 1234 i us donarà un missatge quan intenteu actualitzar l’usuari.

Finalment, el rol és el tipus d’usuari. Editor és un rol. Els usuaris normals tenen el rol de subscriptors. Hi ha altres rols però no els farem servir. Per permetre que un subscriptor pugui accedir a les pàgines d’edició, haurem de canviar el rol de subscriptor a editor.

Com sempre, no oblidem actualitzar després de realitzar els canvis.

Afegir nous usuaris

Per afegir un nou usuari, tenim un subapartat en el menú lateral:

Accedirem a un formulari més senzill que el de editar usuaris:

Només haurem d’omplir els camps Nom d’usuari i correu electrònic.

El nom d’usuari no és el nom de l’entitat, sinó el que haurà d’introduir per loguejar. Per tant és una bona idea posar noms curts, encara que no sigui el nom complert, que l’usuari podrà introduir quan accedeixi a Compartim. Per exemple, enlloc de centrecivicelcolllabruguera és millor cccoll.

És important assegurar-nos que dues opcions tinguin el seu valor per defecte: Envia la notificació d’usuari i Rol.

Envia la notificació d’usuari permet que l’usuari rebi un correu amb el seu nom i un enllaç on pot introduir la contrasenya que desitgi. Del contrari, l’haurem de generar manualment i fer-li arribar d’alguna altra manera.

El Rol ha de ser subscriptor.

Un cop cliquem Afegir el sistema donarà d’alta l’usuari, però no apareixerà al llistat d’entitats fins que no accedeixi a Compartim.