Compartim Escales

Compartim Escales

Igual que amb els recursos, des de la pàgina principal o la del vostre perfil, podeu clicar al signe “+” que hi a la columna pertinent. També trobareu un botó per “publica un nou esdeveniment” dins l’apartat de recursos, a la banda inferior dels formularis de perfil o dreta en els formularis per crear continguts.

Seguidament haureu d’escriure’n el nom a l’apartat “Nom de l’esdeveniment“.

Si l’esdeveniment forma part d’un cicle o esdeveniment més gran, es pot indicar que forma part d’un grup (consultar l’apartat “Grups” d’aquest manual).

Per indicar-ne la data o l’hora, cal complimentar els camps que apareixen a la banda dreta. Teniu l’opció de crear un esdeveniment recurrent clicant a la casella “Aquest és un esdeveniment recurrent“. Seguidament podeu omplir les dates d’inici i de fi “De” i “fins a” respectivament. Després caldrà indicar-ne els horaris d’inici i fi: “L’esdeveniment comença a les” seguit de “fins a” o bé marcar la casella de “Tot el dia“.

Caldrà també anunciar el lloc on es durà a terme mitjançant els camps qui hi ha tot seguits, en què caldrà indicar el nom de l’espai escrivint a la casella “Nom de la localització“. A mesura que escrivim se’ns suggeriran ubicacions que ja han estat enregistrades en l’eina. Si el lloc ja està enregistrat, només cal seleccionar-lo i ens carregarà automàticament l’adreça i la ubicació corresponent. Si encara o s’ha registrat, introduirem l’adreça i ajustarem la ubicació exacta en el mapa un cop aquest es carregui.

A l’apartat “Detalls” podeu escriure-hi els altres detalls de l’activitat, que cregueu convenients com ara la programació de l’activitat (en cas de fer vàries coses) el públic a qui va dirigit, el preu si se’n-hi posa, si s’ha de comprar entrada i com fer-ho, etc.

També podem carregar una imatges amb el cartell o altres elements promocionals, perquè apareguin junt amb la descripció.

Per últim i per facilitar la recerca del visitant de la pàgina i del vostre possible públic/usuari caldrà indicar-ne la o les categories a les que pertanyi seleccionant els botons adequats.

NO US OBLIDEU DE PUBLICAR L’ESDEVENIMENT clicant a “Publicar Esdeveniment