Compartim Escales

Compartim Escales

Compartim* permet importar esdeveniments directament des de facebook.

Per poder-ho fer, abans és necessari crear un app a FB i obtenir-ne el número d’identificació i la clau secreta.

Per fer això haurem d’anar a l’administrador d’apps de FB.

Allà podrem registrar-nos per activar una app que ens permeti la interacció entre Compartim* i FB:

A continuació haurem de confirmar el registre acceptar les polítiques de FB:

Aleshores ens deixarà crear una app, que podem anomenar Compartim o qualsevol nom que ens sembli bé:

Un cop creada, anirem a l’apartat “dashboard” del menú esquerra:

I allà obtindrem la nostra “App ID” i la App Secret:

Tot seguit, anirem a editar el nostre perfil de Compartim i afegirem la “App ID” i la “App Secret”.

Un cop introduïdes i salvades aquestes dades, podem anar a crear un nou esdeveniment, activant l’opció “Importar esdeveniment des de Facebook”.

Allà haurem d’introduir la ID de l’esdeveniment que ja hem creat a FB. Aquesta ID és el número que apereix en l’adreça de l’esdeveniment:

Quan cliquem al botó “importar” ens donarà l’opció d’editar l’esdeveniment, on l’únic que haurem d’afegir és la ubicació.