Compartim Escales

Compartim Escales

Per modificar notícies i recursos de qualsevol usuari, o per evitar que aquest contingut sigui públic, s’ha d’accedir a l’apartat entrades del menú lateral.

Accedirem a un llistat de les darreres entrades publicades, on s’hi barregen notícies i recursos:

Quan passem el ratolí per sobre d’una entrada, ens apareixen diverses opcions, entre les quals hi ha Edició i Edició ràpida.

Si cliquem a Edició ràpida se’ns desplegarà una sèrie d’informació sobre l’entrada en qüestió:

A través d’aquest formulari podem modificar el títol, l’autor o l’estat, entre d’altres. Per evitar que un contingut sigui públic (per exemple perquè es considera un contingut no adequat per Compartim només hem de canviar l’estat a pendent de revisió. D’aquesta manera, podrem tornar a fer visible l’entrada sense haver de redactar-la de nou. Sempre que fem canvis haurem de clicar el botó actualitzar.

Si volem modificar altres elements, especialment el contingut, haurem de clicar a Edició o sobre el títol de l’entrada, i accedirem a una nova pàgina on tenim tota la informació:

Igual que en l’edició ràpida, sempre que modifiquem un contingut haurem de clicar a actualitzar.