Compartim Escales

Compartim Escales

Cada cop que es publica un esdeveniment, se n’ha d’indicar la localització. És possible que sigui una localització que mai s’havia fet servir, i per tant es crei, o que se n’utilitzi una que ja existeix. Per tant és possible que algú dupliqui una localització que ja existeix, creant confusió, o que el nom o la posició exacta al mapa siguin erronis. Per aquest motiu, és possible que necessitem modificar les localitzacions.

Per fer-ho, accedirem a un subapartat d’esdeveniments, als menú esquerre:

Un cop a dins, veurem un llistat de les localitzacions:

Si hi ha duplicats amb el mateix nom, ho detectarem ràpidament, i clicarem al botó visualitzar per saber quins esdeveniments hi estan associats. Eliminarem la localització que en tingui menys (possiblement la darrera que s’ha afegit) i anirem a modificar els esdeveniments que tenia associats per corregir-ne la ubicació. En casos en que la mateixa localització tingui noms diferents, serà més difícil de detectar, però el procediment serà el mateix.

Si el que volem fer és modificar una localització, clicarem a Editar i canviarem el nom, l’adreça o la posició en el mapa.

Com sempre, quan fem canvis, hem de clicar a actualitzar.