Compartim Escales

Compartim Escales

Podem accedir a un llistat de tots els usuaris a través del menú lateral.

Clicant al nom d’un usuari accedirem a un formulari amb una sèrie de dades:

Els únics que ens interessa editar són el correu electrònic, la contrassenya, i el rol.

Per canviar el correu electrònic, només n’haurem d’introduir la nova adreça.

El sistema pot generar contrasenyes molt segures, però resulten poc pràctiques per impossibles de memoritzar.

Si necessitem generar manualment la contrasenya d’un altre usuari (recordem que pot fer-ho ell mateix amb el correu electrònic) podem escriure’n una que recordi a l’usuari que l’actualitzi (com canvia-la o ContrasenyaProvisional). És possible que el sistema detecti que la contrasenya és massa feble, però podem forçar que l’accepti amb el botó Confirmeu l’ús de contrasenya feble. Tot i així és possible que no us deixi posar-ne una tant senzilla com 1234 i us donarà un missatge quan intenteu actualitzar l’usuari.

Finalment, el rol és el tipus d’usuari. Editor és un rol. Els usuaris normals tenen el rol de subscriptors. Hi ha altres rols però no els farem servir. Per permetre que un subscriptor pugui accedir a les pàgines d’edició, haurem de canviar el rol de subscriptor a editor.

Com sempre, no oblidem actualitzar després de realitzar els canvis.