Compartim Escales

Compartim Escales

Per afegir un nou usuari, tenim un subapartat en el menú lateral:

Accedirem a un formulari més senzill que el de editar usuaris:

Només haurem d’omplir els camps Nom d’usuari i correu electrònic.

El nom d’usuari no és el nom de l’entitat, sinó el que haurà d’introduir per loguejar. Per tant és una bona idea posar noms curts, encara que no sigui el nom complert, que l’usuari podrà introduir quan accedeixi a Compartim. Per exemple, enlloc de centrecivicelcolllabruguera és millor cccoll.

És important assegurar-nos que dues opcions tinguin el seu valor per defecte: Envia la notificació d’usuari i Rol.

Envia la notificació d’usuari permet que l’usuari rebi un correu amb el seu nom i un enllaç on pot introduir la contrasenya que desitgi. Del contrari, l’haurem de generar manualment i fer-li arribar d’alguna altra manera.

El Rol ha de ser subscriptor.

Un cop cliquem Afegir el sistema donarà d’alta l’usuari, però no apareixerà al llistat d’entitats fins que no accedeixi a Compartim.