Compartim Escales

Compartim Escales

Compartim Escales és un lloc web gestionat per les entitats culturals dels barris de el Coll, la Salut i Vallcarca – els Penitents. L’admissió de nous membres i la moderació de continguts així com l’elaboració d’uns criteris generals que les regulen, són responsabilitat d’un grup gestor compost per membres de les pròpies entitats.

Els criteris que regulen l’admissió i la moderació de continguts seran elaborats i modificats a partir de les circumstàncies que les pròpies dinàmiques que es donin al web. En aquests moments s’està treballant en una primera versió d’aquests criteris que seran publicats aquí per a coneixement de tots els usuaris.