Imatge del perfil de Centre de Serveis Socials La Salut - El Coll - Vallcarca - Els Penitents

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Compartim Escales

Mapa no disponible
Carrer Sargelet 2

Agenda

Recursos

Notícies

Grups