Compartim Escales

Compartim Escales

Compartim Escales és un projecte sorgit de les jornades participatives per a projectes culturals del districte de Gràcia, dutes a terme l’any 2016 i que té com a eix principal el foment de la cultura als barris del Coll, Vallcarca i els Penitents i la Salut.

Es tracta d’una plataforma web destinada a les entitats culturals d’aquests barris, amb la finalitat que aquestes estableixin relació i que comparteixin idees, materials, coneixements i esforços.

Però la plataforma web també té una esfera pública, a l’abast de totes les persones que vulguin conèixer i participar d’aquestes iniciatives; així que s’han dissenyat uns espais per a la relació entre les entitats i uns altres per a les consultes del públic general.

Tot i que el desenvolupament del web està finançat pel Districte de Gràcia, ara és el moment de retornar l’eina als ciutadans deixant la seva gestió d’aquesta en les mans de les entitats que hi participin. Un grup gestor configurat per components de vàries entitats serà l’encarregat de regular-ne l’accés a nous membres, revisar-ne els continguts i configurar uns protocols d’actuació que fomentin la participació comunitària.

Un projecte finançat per: